Nya processer ska utveckla kommuner och landsting

Verksamhetsutveckling Om kommuner, landsting och regioner ska klara framtidens utmaningar måste de förstå vad som skapar värde för deras invånare. Därför utvecklar nu Sveriges Kommuner och Landsting sin innovationsmodell för att få med medborgarnas önskemål på ett bättre sätt.

Det är genom ett projekt med namnet ”Innovationsguiden – Användardriven innovation för bättre välfärdstjänster” som nya metoder ska tas fram. De baserar sig på det som kallas designmetodik och som visat sig vara effektivt för att skapa nya och bättre lösningar för hur välfärden levereras av samhället.

Uppdraget ska utföras av SVID, Stiftelsen svensk Industridesign, som ska arbeta tillsammans med ungefär tio kommuner, landsting och regioner. Projektledaren Jonas Gumbel berättar att designmetodiken går ut på att på ett djupare sätt få en empatisk förståelse för dem som använder välfärdstjänsterna.

– När man sedan ska hitta lösningar jobbar man ofta tillsammans med dem som berörs. De är med och medskapar. Och när man har ett förslag på lösning testar man den genom enkla prototyper – en skiss, legoprototyper, en pappersvariant av en app. Då är det lätt för användarna av tjänsten att förstå hur den slutliga lösningen kan se ut och säga hur den behöver ändras, berättar Jonas Gumbel.

Efterfrågar metodstöd

Syftet med projektet är att testa och utveckla SKL:s innovationsmodell, med målet att ta fram ett metodstöd för lokalt innovationsarbete som ska kunna användas av alla SKL:s medlemmar.

För att göra det är ett mål också att hitta en modell för coachning på distans där coacherna kan utbilda andra i hur man arbetar med förnyelse genom användarinvolvering.

– Kommuner, landsting och regioner efterfrågar stöd för verksamhetsutveckling utifrån ett användarperspektiv, därför vill vi bidra med konkreta verktyg och metoder som fungerar. Vårt gemensamma arbete lägger grunden för en utveckling som bygger på kunskaper och erfarenheter hos invånare som tar del av offentliga tjänster säger Klas Danerlöv, SKL.

Projektet finansieras av Vinnova och uppdraget ska vara slutfört den 31 januari 2017.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.