Digitalisering ökar lönsamheten

Digitalisering I en ny rapport konstateras att verksamheter med en hög digitaliseringsgrad har högre lönsamhet per anställd jämfört med företag som är mindre digitaliserade.

Digitalisering ökar lönsamheten
Carola Lissel, Visma.

Sedan mätningen som presenteras i Vismas Digitaliseringsindex startade 2016 har indexet visat att digitaliseringsgraden i svenska företag stadigt ökat.  I den senaste rapporten som baseras på undersökningen genomförd under det andra halvåret 2019 ligger fokus på att undersöka förhållandet mellan digitalisering samt omsättning och lönsamhet, samt i vilken grad faktiskt gjorda investeringar i digitalisering nyttjas i verksamheten. Totalindex för 2019 når här 62,7 procentenheter, vilket visar att användningen av digitala lösningar fortsätter öka.

Läs även: Sverige tvåa i digitaliseringsindex

Ett tydligt exempel på skillnaden i lönsamhet är att företag med ett digitaliseringsindex i spannet 50-75 har hela 353,7 tkr högre medianresultat per anställd än företag som ligger i spannet 0-25.

– Skillnaden i lönsamhet kopplat till digitaliseringsgrad borde vara en väckarklocka för många företag. Med digitalisering kan stora förändringar ske snabbt, på långt fler plan än endast det ekonomiska. För företag med föråldrade system kan en modernisering rent av vara avgörande för överlevnad och tillväxt, konstaterar Carola Lissel, vd för Visma Software.

Få fullt digitaliserade

När det gäller den del av undersökningen som fokuserar på det faktiska nyttjandet av gjorda investeringar i digitalisering så framträder två viktiga slutsatser; att andelen företag som digitaliserar fullt ut fortsatt är få, samt att lösningar som underlättar och minskar risken för fel och förseningar i verksamheten – exempelvis tidrapportering och attest – prioriteras vid digitalisering.

– Med förenkling som ledord kan jag tycka att det är närmast uppseendeväckande att digitaliseringen inte sker bredare och i en snabbare takt. Verksamheter som är igång med delar av sina ekonomiska processer har i de allra flesta fall redan plattformen för att digitalisera fullt ut, men använder bara en liten del, säger Carola Lissel.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.