Digitaliseringsråd inrättas

Rådet ska vara rådgivande i frågor som rör digitaliseringen av Sverige och har bildats på inrådan från IT- och regionministern Anna-Karin Hatt.

Digitaliseringsrådet är inte bara rådgivande, det ska fungera som ett diskussionsforum mellan regeringen och företrädare från olika samhällsområden. Den första utmaningen för rådet blir att arbeta med utformningen med den nationella IT-strategin, En Digital agenda för Sverige.

– Mitt mål är att Sverige ska bli världens mest framgångsrika digitala samhälle. Den digitala agendan är vägen dit och som en viktig del i det arbetet har jag satt samman Digitaliseringsrådet för att få råd, förslag och inspiration, säger Anna-Karin Hatt IT- och regionminister i et pressmeddelande från Näringsdepartementet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.