It-chefer tror på ökad mobilitet

Mobilitet är den viktigaste trenden de kommande 2–3 åren. Det säger fler än var tredje It-chef enligt en rundringning bland 112 it-chefer utförd av Synovate i sambarbete med Steria.

– Mobilitet har blivit avgörande, vilket beror på att it-chefer känner av medarbetares krav på att information ska vara tillgänglig i alla tillgängliga klienter, när som helst, även när det gäller organisationens interna system, säger Johan Axén, senior lösningsarkitekt på Steria.

Två andra starka trender som it-chefer tror kommer ha stort inflytande på den tekniska utveckling är molnet och virtualisering, som båda på olika sätt kan kopplas till mobilitet.

– Att It -cheferna värderar dessa högt kommande åren befäster deras starka tro på mobilitet och deras vilja att hitta lösningar för en sådan utveckling, säger Johan Axén.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.