DO startar granskning av vårdutbildningar

Diskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en granskning av landets läkar- och sjuksköterskeutbildningar för att se hur högskolorna lever upp till lagens krav att främja lika rättigheter och möjligheter.

Vården har på senare tid kritiserats för att inte ge alla människor samma vård, med fördel till de utbildade och välbärgade samhällsklasserna.

– Forskning och anmälningar till DO och kontakter med referensgrupper visar att ovidkommande faktorer som etnisk tillhörighet, kön eller funktionsnedsättning gör att människor kränks eller får sämre vård, berättar diskrimineringsombudsman Katri Linna.

Granskningen som DO nu ska genomföra handlar om att gå igenon likabehandlingsplaner, samt kartlägga förhållandena på landets läkar- och sjuksköterskeutbildningar. DO kommer att begära in 14 centrala likabehandlingsplaner som berör sammanlagt sju läkarutbildningar och 14 sjuksköterskeutbildningar.

– En jämlik vård förutsätter att principen om allas lika värde och rättigheter genomsyra hela vårdkedjan. Högskolor och universitet kan lägga en bra grund för det genom att främja lika rättigheter och möjligheter för blivande läkare och sjuksköterskor, säger Katri Linna.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.