Från ord till handling

​Den nya diskrimineringslagen från 2009 ställer krav på att arbetsgivare ska bedriva ett målinriktat arbete mot diskriminering och för likabehandling. Men vad betyder det och hur kan du göra? Det får du lära dig i denna bok.

Liber lanserar boken Likabehandling i arbetslivet som är tänkt att ge företag och organisationer redskap samt konkreta tips och råd för hur man ska arbeta med mångfald och jämställdhet.

– Arbetet för att öka mångfalden i den egna organisationen handlar i mångt och mycket om en förändringsprocess på både organisations- och individnivå. En process med fokus på att medvetandegöra värderingar, fördomar och beteenden men också på att undersöka hur dessa påverkar arbetsprocesser, bemötande och kvalitet, möjliggör en positiv utveckling, säger författarna Moa Hjertsson och Kajsa Svaleryd.

Enligt dem handlar det om att verksamhetsutveckling, att genom en bred representation av medarbetare får en breddad kunskap om olika kundgrupper och därmed större möjlighet att kunna anpassa vårt utbud av tjänster, produkter och service.

Boken vänder sig bland annat till chefer och alla som arbetar med personalfrågor.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.