En splittrad generation Y

Ledarskap De flesta i generation Y, det vill säga 1980- och 1990-talisterna, hoppas på att bli ledare eller chefer. Det visar en ny global studie om hur denna grupp ser på ledarskap. Men ser man till länderna var för sig finns det stora regionala skillnader.

Ledarskapsforskningen har länge intresserat sig för generation y, som nu tar över fler och fler chefsroller världen över.

Den amerikanska studien, Millennials: Understanding a misunderstood generation, som bland annat organisationen Universum står bakom, beskriver hur personer mellan 18 och 30 år i 43 länder ser på ledarskap. 17000 personer har intervjuats och svaren visar som helhet att 70 procent av denna grupp hoppas på att bli chefer. Men studien visar också på stora regionala skillnader. Bland de deltagare som kom från Indien höll 63 procent med om påståendet att det är väldigt viktigt att bli ledare eller chef. Motsvarande siffra i Japan var endast var 8 procent.

Lönens betydelse varierade också bland de intervjuade. Bland de svarande från Central- och Östeuropa skrev 50 procent under på att hög lön är det mest attraktiva med en chef- eller ledarroll, medan enbart 17 procent av de svarande från Afrika höll med om samma sak.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.