Engagerade medarbetare kräver uthållig ledning

Det krävs ett aktivt ledningsarbete och ett ömsesidigt förtroende för att bygga företag med engagerade medarbetare, enligt en avhandling från Göteborgs universitet.

Engagerade medarbetare kräver uthållig ledning

Meningen ”Personalen är vår viktigaste resurs” genererar 34.000 träffar i Google. Och engagerade medarbetare som vill hugga i lite extra när det gäller är drömmen för företagsledare. Men alltför få företag lyckas ta tillvara på de anställdas engagemang och idéer.

– Det finns en imponerande kompetens i de allra flesta företag. Nästan alla människor i produktionen har kloka synpunkter. Ges de chansen att bidra med dem blir de engagerade och gör mer än vad som förväntas, säger Richard Berglund som skrivit avhandlingen Engagemang efterfrågas. Hur tre tillverkande företag söker medverkan från sina medarbetare när de inför Lean” vid institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.

Tyvärr efterfrågas bara en bråkdel av deras engagemang. Och därför omvandlas det inte till förbättringar och utveckling. Det är ett slöseri av stora mått, menar Richard Berglund.

Följt tre företag

Avhandlingen bygger på ett fyraårigt forskningsprojekt där forskaren har följt utvecklingen inom tre tillverkande företag, som arbetar enligt Lean, och där ledningen haft en uttrycklig ambition om att uppmuntra medarbetarnas engagemang.

I sin avhandling har Berglund undersökt tio faktorer som starkt påverkar viljan hos anställda att engagera sig. En av dem är ”tilltro” och resultatet är att en kultur av öppenhet och låga statusskillnader visar att de anställda är värdefulla.

En annan faktor är ”ansvar och befogenheter”. Chefens beslut kan bli en flaskhals som eroderar engagemanget. Delegerade befogenheter och egna resurser att genomföra idéer ger snabbt ringar på vattnet.

Även faktorn ”ledningens aktiva medverkan” är viktig.

– Engagemang och delaktighet betyder inte att ledningen kan abdikera. Den svåra uppgiften blir att koordinera en massa initiativ från botten med en drivning från toppen. Det kräver mycket närvaro, kommunikation och förståelse, säger Richard Berglund.

Av stor betydelse är också att ledningen lyckas skapa en stabil linje i alla de förändringar som ständigt pågår.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.