Erfarenhet viktig kompetens

Personal Erfarenhet, teoretisk bakgrund och social kompetens är tre viktiga komponenter som kunden frågar efter när de vänder sig till rekryteringsföretaget wiseandfifty för att få bästa tänkbara kompetens till sitt företag.

– Vi hjälper företag att rekrytera nya chefspersoner eller konsulter, säger Kim Klimgsell en av de tre ägarna till wiseandfifty. De övriga är Mari-Anne Törnblom och Henrik Östling.

För det behövs det aspiranter som är beredd att erbjuda sina tjänster. I en databank finns tusentals personers kompetens och erfarenheter samlade. Både kompetens och erferenhet ligger på toppnivå och varierar mellan olika branscher. De som söker nya jobb kan vara arbetslös och eller ha ett arbete.

Kundens krav och behov tillgodoses

– Idag är rörligheten stor på arbetsmarknaden och det medför att även de som har många års erfarenhet inom specifika branscher vill och kan röra på sig. Det gäller även dem som befinner sig på chefsnivå, fortsätter Kim Klingsell.

Kunden kallar Kim Klingsell det företag som vill rekrytera. wiseandfifty utgår från dennes behov. Han får veta om det är en nyetablering av en verksamhet eller om det är en person som har erfarenhet av nedskärningar som behövs. Företagets utvecklingsfas studeras och målsättningen med just den nya tjänstetillsättningen. Det väsentliga är att personen som ska rekryteras kan bidra med något nytt till företaget eller bli ett komplement.

Det är här exempelvis erfarenhet kommer in. En personalchef som tidigare på ett företag arbetat med nedskärningar besitter kunskaper och erfarenheter om hur man ska handskas med just den problematiken. I ett sådant rekryteringsammanhang är den personen värd mycket.

– Man ska inte klona sina medarbetar, säger Mari-Anne Törnblom, det är många gånger viktigare att finna motsatsen. Att söka efter det specifikt skickliga som ett företag behöver är väsentligt.

Rekrytering av chefer eller konsulter

När Kim, Mari-Anne eller Henrik funnit personer ur sin databank som motsvarar kundens parametrarna i en uppställd kravprofil, går endast en till tre kandidater av dessa vidare till intervju.

– Vi vet vad företaget förväntar sig av tjänsten och utifrån det arbetar vi fram en intervjumodell som sedan används under två till fyra tillfällen, berättar Kim Klingsell. När det gäller rekrytering är det alltid fråga om fasta anställningar.

I samband med konsultrekrytering kan det istället röra sig om kortare eller längre anställningsperiod i projektform. Vanligast är det inom IT– och logistikbranscher, men det kan även vara fråga om personalchefer och verkställande direktörer som ett företag behöver korttidsanställa.

I båda fallen läggs det starkt fokus på erfarenhet och förmåga att dela med sig.

Att vara engagerad, flexibel och utvecklingsbar är en självklarhet hos den som besitter social intelligens, enligt wiseandfiftys bedömning vid rekrytering.

– Erferenhet behöver inte vara åldersrelaterat, en bra mix i ett företag får man när erfarenhet, kompetens och social intelligens blandas oavsett ålder. Unga kan vara ytterst erfarna, likväl som seniorerna är det, säger Kim Klingsell. Inom wiseandfifty har vi en mix av äldre erfarna arbetssökande och unga erfarna som är på hugget att finna nya arbetsuppgifter inom sitt kompetensområde. Det är wiseandfiftys koncept.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.