Experter bör granska myndighetsforskning

För att säkerställa kvaliteten på svensk myndighetsforskning bör externa experter granska forskningen. Det föreslår en statlig utredning.

Kvalitetssäkringen håller en hög eller tillfredsställande nivå vid de 42 svenska myndigheter som har granskats av utredaren Per Tegnér. Utredaren lämnar dock förslag på förbättringar i betänkandet Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter (SOU 2012:20). Bland annat föreslås att externa experter regelbundet bör utvärdera forskningen dels från ett vetenskapligt perspektiv och dels från ett relevansperspektiv. Utredningen menar även att alla myndigheter som bedriver forskning ska ha ett vetenskapligt råd och att det bör upprättas ett nätverk för forskande myndigheter för erfarenhetsutbyte.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.