Gratis tankekarta skapar ordning i flödet

Sajten Forskning.se bjuder på frukterna av ett forskningssamarbete som resulterat i ett verktyg för virtuella mind-maps på webben.

Verktyget kallas Infact och har tagits fram för den som vill presentera stora mängder fakta på ett överskådligt sätt. Verktyget kan skapa pedagogiska och multimediala tankekartor där besökaren kan orientera mellan olika ämnesbubblor och sedan djupdyka in i strukturen med bildspel, tidslinjer, animationer, texter och bilder.

Eftersom sajten Forskning.se drivs med offentliga medel har ägarna beslutat att koden ska vara öppen för alla att använda sig av.

– Infact är ursprungligen framtaget för att presentera forskning, men fungerar lika bra för andra användningsområden, till exempel som lärobjekt inom utbildning eller för att visualisera komplexa samband, presentera organisationer eller projekt, säger konceptutvecklaren Danil Lundbäck i ett pressmeddelande.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.