Vässad metod för kvalitetsgranskning

Sveriges Ingenjörer är inte nöjda med regeringens åtgärder för att höja kvaliteten i svensk forskning. Nu till sätter förbundet en expertgrupp som bland annat ska ta fram ett förslag för att mäta forskningskvalitet.

När regeringen i oktober 2012 presenterade sin forsknings- och innovationspolitiska proposition för fyra år framöver ställde sig förbundet Sveriges Ingenjörer kritisk till de åtgärder som nämns för att öka kvaliteten i svensk forskning. Bland annat ställer man sig frågande till det nya kvalitetsgranskningssystem som avgör fördelningen av direkta anslag till universitet och högskolor.

– Vi konstaterar att regeringen utelämnar skarpa förslag när det gäller granskning av forskningssamverkan. Universitetens och högskolornas samverkan med det omgivande samhället höjer forskningens kvalitet. Sveriges Ingenjörer anser det möjligt att bredda bedömningen av forskningens kvalitet, bland annat genom att föra in samverkan som kriterium. Därför tillsätter vi en expertgrupp, säger förbundets samhällspolitiske direktör Peter Larsson.

Utredningsarbetet ska även mynna ut i förslag på metoder för att mäta kvaliteten i forskningen. Resultatet presenteras under hösten.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.