Facilitering sätter fart på kreativiteten

Förbättringsarbete Effektivare möten med större fokus på syfte och mål. Det är några av de stora vinsterna med att använda sig av facilitering i större förändringsarbeten.

Mattias Heldesjö och Berivan Sinjari vid Uppsala Universitet har i uppsatsen Vad tjänar organisationer på facilitering? undersökt hur facilitering kan hjälpa organisationer i utvecklingsarbetet.

Facilitering, går ut på att en neutral person leder mötet genom att ställa frågor, inspirera och uppmuntra. I studien har de båda forskarna bland annat genomfört sex intervjuer inom både offentliga och privata bolag där de undersökt effekterna av facilitering vid verksamhetsutvecklingsmöten.

Studien visar att det finns mycket att vinna på facilitering som arbessätt. Möten blir effektivare och får ett tydligare fokus på syfte och mål. Dessutom öppnar det för delaktighet, kreativitet och motivation, eftersom fler kan komma till tals.

Enligt författarna kan arbetssättet gynna organisationer som är i början av en förändringsprocess där det handlar om att diskutera något som saknar en färdig lösning. Studien visar att facilitering passar både den offentliga och privata sektorn.

Mest effekt har metoden i organisationer där tiden inte är tillräcklig, samt där det finns starka hierarkier. Studien visar dock inte lika tydliga effekter av facilitering inom organisationer där det råder ett öppet och tillåtande arbetsklimat.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.