Fantasier styr verksamheters it-projekt

Ett svepskäl för avsked och en väg till den friktionsfria arbetsplatsen. Eller en källa till oro. Förväntningarna på ny teknik bottnar i fantasier som ter sig olika för chefer och anställda.

Forskaren Carl Cederström har i sin avhandling vid Lunds universitet studerat människors förhållande till teknik och vilka drivkrafter som gör att företag investerar i it. Som en del av forskningen gjordes en fallstudie på ett stort svenskt företag som var på väg att införa ett nytt it-system. Hans slutsats är att de känslomässiga argumenten ofta är starkare än de rationella när företag investerar i it. Fantasier styr till stor del vår relation till teknik och kan leda till orealistiska förväntningar från chefens sida.

– Cheferna och de som ansvarade för att implementera systemet såg framför sig den friktionsfria arbetsplatsen utan störningar. ”Med ett knapptryck” löser sig allt. Fantasierna hos de som dagligdags skulle använda systemet handlade däremot om problem. Exempelvis var de anställda rädda att deras kompetens inte längre skulle behövas, säger Carl Cederström.

Tekniken ses som levande

En av de mest anmärkningsvärda observationerna i fallstudien var att en stor omorganisation skylldes på den nya tekniken, trots att sambandet saknades.

– När cheferna skyller på tekniken ifrågasätter inte de anställda beslutet, utan det är en lättnad att tekniken kräver förändringarna och att ledningen med andra ord inte behövt ta beslutet. Tekniken ses som autonom, den lever sitt eget liv och det är något man får rätta sig efter vare sig man vill eller inte. De anställda rationaliserar beslutet genom att tillskriva tekniken den här rollen för att det är så obehagligt och ångestframkallande att förändringen skulle bero på att ledningen inte ville ha dem.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.