Färre kemikalier ger friskare medarbetare

Tolv procent av alla arbetsrelaterade sjukdomar orsakas av kemiska ämnen. Nu har Prevent gjort en lista på hur du kan undvika att exponeras på jobbet.

Av de 1828 arbetssjukdomar som anmäldes inom samtliga branscher i Stockholms län under förra året var en stor del relaterade till hanteringen av kemikalier. Många hade kunnat undvikas. Utsatta personer är exempelvis de som arbetar inom städ- frisör och motorbranschen.

– Vi utsätts dagligen för många kemikalier via huden. Därför är bra arbetssätt, bra produkter och skyddshandskar viktiga, säger Karin Grahn, projektledare på Prevent.

Genom att byta ut hälsofarliga produkter mot mindre farliga, ha skriftliga instruktioner för användning av maskiner och information och utbildning om hälsofarliga produkter som används skulle olyckor kunna undvikas och färre bli sjuka på grund av kemikalier.

Fem tips för städföretaget

– Byt ut våta rengöringsmetoder mot torra, exempelvis genom att använda en mikrofibermopp istället för att våttorka golv.

– Byt ut de starkaste och mest allergiframkallande medlen mot mindre farliga medel.

– Se till att det finns information om hur de rengöringsmedel som används ska hanteras.

– Använd handskar som är CE-märkta. Vid arbeten längre än 10-15 minuter bör en tunn bomullsvante inuti skyddshandsken eller en fodrad handske användas.

– Dosera rengöringsmedel automatiskt och slutet, t ex i städrum.

Fem tips för frisören

– Kontrollera att allmänventilationen fungerar bra i frisersalongen.

– Ett dragskåp bör användas när man blandar till hårfärger. Alternativt kan man göra blandningen under en utsugskåpa, som också kan användas vid färgning av hår.

– Frisörer ska ha en förteckning över de kemiska produkter som finns och används i verksamheten samt försöka byta ut farliga frisörprodukter mot produkter som är mindre skadliga för hälsan.

– Handskar ska användas hela tiden när man arbetar med kemiska produkter, handkräm ska användas och det är olämpligt att bara ringar, klockor och armband eftersom kemiska produkter kan bli kvar under dem.

– Möjlighet till ögonspolning ska finnas. Det enklaste är att ha en ögondusch kopplad till kranen i ett tvättfat.

Fem tips till en motorverkstad

– Se till att det finns skriftliga arbets- och skyddsinstruktioner vid svetsning, skärning, slipning, värmebehandling, limning, högtryckssprutning, elektrostatisk sprutning och pulversprutning.

– Kontrollera att svets- och skärutrustningens slangar, packningar och ventiler är felfria och försedda med bakslangsspärr, det vill säga en ventil som gör att gas och vätska inte rinner åt fel håll.

– Sprutmåla bara i särskilt utrymme, exempelvis tunnel, sprutbox eller sprutrum.

– Blandning och spädning av färg samt rengöring av sprutor ska ske på väl ventilerad plats, till exempel under en draghuv i ett avskilt rum.

– Andningsskydd, ögonskydd, handskar och skyddskläder ska finnas och användas vid behov.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.