Fejktesta din organisation

Organisationen Hur vettig är egentligen er organisationsstruktur? Har ni fastnat i organisationernas tankefälla? Med glimten i ögat har författarna till bland andra ”Bortom tankefällan” och nyutgivna ”Äkta organisation” skapat ett fejktest.

Fejktesta din organisation

I boken ”Bortom tankefällan” presenterade författarna Magnus Dalsvall och Kjell Lindström de organisatoriska landskapen och de förutfattade meningar om organisationers ”goda hierarkier” som ställer till det både för ledning och personal. Resultatet är vantrivsel, bristande innovation och frustration. Om ”Bortom tankefällan” var symptombeskrivningen är ”Äkta organisation” medicineringen.

Magnus Dalsvall pekar på ett av många problem i dagens organisationer: bristen på engagemang.

– Vad fasiken är det för fel när bara 16 procent av personalen är engagerad?

Han hänvisar den låga siffran till en gallupundersökning från Dagens industri 2013. Den visade att bara 16 procent av svenskarna är engagerade i sina jobb.

Magnus Dalsvall menar att en del av engagemangsbristen kan härledas till organisationernas kontrollsystem. Något som demotiverar högkompetenta medarbetare. Istället för kontroll behövs tillit och en större delaktighet. Cheferna har länge belastats med alltför mycket administration.

I boken ger han och medförfattaren Kjell Lindström förslaget att företag borde införa en roll som koordinator som kan avlasta cheferna. De anser också att synen på ledningsgruppen bör förändras från ett fast team till ett flexibelt nätverk där fler kompetenta personer i organisationen kan bjudas in beroende på vilka frågor som står på agendan.

”Äkta organisation – Framtid, utmaningar och potential” ges ut av Bullet Point Publishing.

Här kan du fejktesta din egen organisation: http://snack.to/qh5y1ql9

Fakta

Här kan du fejktesta din egen organisation:

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.