Fem strategiska frågor som chefen bör ställa

Strategi När du som chef inte har tid för reflektioner eller oavbrutet tankearbete, löper din organisation stora risker att hamna snett. Eftertanke och förmågan att se och förstå komplexiteter är själva grunden för ett framgångsrikt strategiskt, och på sikt även operativt, arbete.

Fem strategiska frågor som chefen bör ställa
Shutterstock

Att utforma strategier är förmågan att fatta komplexa beslut på osäkra premisser, nästan alltid med okända långsiktiga konsekvenser. Här är fem smarta frågor som tar tempen på din verksamhets strategier och som är ett utmärkt underlag för reflektion för dig som chef eller verksamhetsledare.

1. Hur funkar pusselbitarna tillsammans?

Fungerar de produkter och tjänster din verksamhet producerar tillsammans? Kanske står produkterna och tjänsterna stadigt på egna ben var och en för sig. Men om du tar ett helikopterperspektiv, vad ser du då? Finns det ett mervärde när du slår ihop alla delarna, finns det en röd tråd? Om inte, bör det finnas en röd tråd, ett mervärde, i summan av alla delar?

2. Vad skulle någon utifrån göra?

Alla verksamheter släpar på mantrat ”det sitter i väggarna” eller det ännu charmigare ”så här har vi alltid gjort”. Ofta finns det goda skäl till att gamla processer fastnar som tuggummi på väggen. En gång i tiden slogs någon eller några för den allra bästa lösningen på ett problem och sedan blir det mycket svårt att vänja sig av med den lösningen. Även om omvärld, kundkrets, brukare, marknad, teknik och politik svänger åt ett helt annat håll. En mycket enkel fråga att ställa för att få fatt i oskrivna regler eller ineffektiv problemlösning är: Vad skulle en person utifrån göra? Om ledningen gick ut genom dörren och helt nya människor kom in denna dag och tog över rodret, vad skulle behöva förändras först? När du har svaren – genomför förändringarna!

3. Är organisationen i linje med strategierna?

Det finns mål, det finns visioner, det finns strategier – men finns det också en organisation som motsvarar och kan leverera enligt dessa direktiv? Om innovation är en strategisk hörnsten, finns det då utrymme i organisationen för att vara innovativ? Det kan till och med vara nyttigt att börja från noll, att tänka bort den befintliga organisationen och fråga: Om det är viktigt för oss att vara innovativa eller leverera med hög kvalitet, hur bygger vi då en ny organisation utifrån just dessa ambitioner?

4. Förstår du varför ni arbetar som ni gör?

Denna punkt hänger ihop med punkt två, men från en mer operativ infallsvinkel. Om du frågar medarbetare varför de gör som de gör, har de ett bra svar då, eller säger de att de gör på samma sätt som de alltid gjort, för att….”det är så det alltid har gjorts”. ”Alla i branschen gör så här”. Eller ”alla i vår yrkesgrupp gör så här”.

Om du och dina medarbetare inte kan förklara exakt varför ni jobbar som ni gör, bör ni se över era hur och varför ganska omedelbart.

Vanor, tillvägagångssätt och processer är luriga. De uppstår ur ett situationsanpassat behov, och har en tendens att cementeras, även när omständigheter och situationer ändras. Vanor tillvägagångssätt och processer behöver därför ses över regelbundet.

5. Vilka är de långtgående konsekvenserna?

Den sista frågan du bör ställa sig när du sitter där i skuggan och funderar över din verksamhets framtid, är vilka konsekvenser dina beslut kan få på lång sikt. Och vilka konsekvenser de beslut du inte fattar kan få på lång sikt. Det är nämligen mycket lättare och betydligt mindre ansträngande att tänka på kort sikt och ofta bedömer vi både handlingar och beslut enbart på kort sikt. Vissa beslut och strategier är som vi alla vet svåra att bedöma på lång sikt, men du bör alltid påminna dig om att ha det långsiktiga perspektivet med i tankearbetet, hur svårfångat det än är.

Källa: Harvard Business Review

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.