Fika mer och jobba bättre

De som fikar två gånger om dagen är gladare, trivs bättre med sina jobb och är mer effektiva än de som inte fikar. Det slås fast i en undersökning av Manpower i samarbete med Kairos Future.

Undersökningen Work Life bland 8 000 personer visar på ett samband mellan gemensamma fikaraster och ökad effektivitet. På arbetsplatser där man fikar tillsammans två eller fler gånger per dag anser 65 procent av svenskarna att medarbetarna jobbar effektivt. Samtidigt säger enbart 56 procent av medarbetarna på arbetsplatser där man aldrig fikar tillsammans att de är effektiva.

Oklart är om det är fikarasten som skapar gemenskap och en positiv stämning eller om det är så att en arbetsgrupp där stämningen är hög fikar oftare.

– Klart är att medarbetare som både är effektiva och glada naturligtvis är varje arbetsgivares dröm, säger Manpower Sveriges vd Peter Lundahl i ett pressmeddelande.

På arbetsplatser där medarbetarna aldrig fikar tillsammans säger endast varannan medarbetare att det är en positiv stämning på arbetsplatsen.

Äldre fikar mest

Fikavanorna beror även på hur gamla medarbetarna är och vart i Sverige de bor. Stockholmskvinnor födda på 70-talet som jobbar inom handeln fikar minst medan norrlänningar födda på 40-talet tar sig en kopp minst två gånger om dagen.

– Det här slår hål på myten om norrlänningarna. De fikar mest, men är därmed också de som både är mest effektiva och har trevligast på jobbet. De stressade stockholmarna har kanske en del att lära, säger Peter Lundahl.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.