Fler jobbar under semestern

Verksamhetsutveckling En tredjedel av tjänstemännen i privat sektor är tillgängliga för arbetsgivaren under semestern . Knappt hälften vill slippa, särskilt kvinnor. Det visar en undersökning från Unionen.

Fler jobbar under semestern

Av de tillgängliga svarar en en tredjedel att det hindrar dem från att koppla av. En fjärdedel säger att det tar tid från familj och vänner. En femtedel upplever att jobbtillgängligheten ibland skapar konflikter. Andelen som är tillgängliga för arbetsgivaren har ökat något sedan förra året, ungefär en av åtta kommer att vara mer tillgänglig i sommar än förra året.

– Det är inte rimligt att arbetet är organiserat så att det står och faller med en enda person. I så fall är sannolikheten rätt hög att tjänstemannen faller själv efter några år. Det är viktigt för en själv, och det är viktigt för ens jobb att man får sin semester, säger Cecilia Beskow, samhällspolitisk chef på Unionen.

De tillgängliga anger dock inte chefen som främst skäl, istället handlar det om att underlätta för kunder, klienter och kollegor. Cirka en av sju arbetar under semestern för att slippa hög arbetsbelastning efteråt.

Undersökningen bygger på 1 038 intervjuer med tjänstemän i privat sektor i Novus webbpanel under perioden 28 maj till 6 juni 2013.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.