Fler utvecklar kvaliteten inom äldrevården

Äldre kvinnor får fler läkemedel och har fler fallskador än äldre män. Fler äldre män läggs oplanerat in på sjukhus än äldre kvinnor. Det visar rapporten ”Öppna jämförelser 2008 – Vård och omsorg om äldre” som Sveriges Kommuner och Landsting presenterar för andra gången.

Jämförelsen är ett instrument för att skapa tryck i förbättringsarbetet inom vård och omsorg för de äldre. Många kommuner är inriktade på att förbättra kvaliteten och är aktiva i att medverka i olika kvalitetsregister. Årets rapport har därför utökas med fler indikatorer.

– Det öppnar för bättre jämförelser som kan leda till att fler utvecklar och förbättrar sin kvalitet och sitt utbud, säger Håkan Sörman på SKL.

Flertalet kommuner gör brukarundersökningar, men cirka 60 kommuner har ställt jämförbara frågor och mätt hur nöjda de äldre är med särskilt boende och hemtjänst. Andelen nöjda brukare var i genomsnitt något högre i hemtjänsten än i särskilt boende. Bäst resultat för både hemtjänst och särskilt boende har Örnsköldsvik.

De kommuner som ligger i topp med sammantaget bäst resultat är Kungsör, Smedjebacken och Skinnskatteberg. Bland de kommuner som har bäst resultat har de flesta också låga kostnader.

– En generell slutsats som vi återigen kan dra är att det är svårt att se någon koppling mellan goda resultat och höga kostnader, säger Håkan Sörman.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.