För hårda restriktioner ger låg effekt

Forskning En kombination av många restriktiva åtgärder under pandemin och lågt förtroende bland medborgare ger låg effekt. Det visar en ny studie i 11 länder. Genom att öka tilliten hos medborgarna går det att uppnå samma resultat i att stoppa smittspridningen utan att ta till flera restriktiva åtgärder.

För hårda restriktioner ger låg effekt
Sofia Wikman, Högskolan Gävle.

En EU-finansierad studie har undersökt hur effektiv medborgarna anser att restriktionerna för att begränsa smittspridningen är. Totalt svarade 9 543 invånare från i 11 länder. Resultaten ger forskarna en insikt i hur regeringen bör jobba i fråga om smittbegränsande åtgärder.

Sofia Wikman är forskare vid Högskolan i Gävle och en av dem som arbetat med studien.
– Att genomföra en kombination av många, restriktiva åtgärder har visats sig ge motsatt effekt, öka istället efterlevnaden av åtgärderna, säger Sofia Wikman.

En balansgång

Restriktiva åtgärder har visat sig ha en negativ påverkan på medborgarnas efterlevnad. Samtidigt visar undersökningen att om medborgarna upplever att åtgärderna hjälper så bidrar det till en ökad följsamhet.

Sofia Wikman menar att det handlar om att hitta en balans av åtgärder som är minst begränsande och mest effektiva. Men även att hitta en jämnvikt mellan de negativa ekonomiska, psykologiska och sociala effekterna och handlingar för att skydda de mänskliga rättigheterna.

Resultaten i undersökningen skiljer sig markant mellan de olika länder som deltog i undersökningen gällande effektivitet, begränsning och efterlevnad. I länder där medborgarna känner tillit till sin regering krävs det inte lika stor ansträngning att övertyga dem om de positiva effekterna i de åtgärder som sätts in. Regeringar med låga nivåer av förtroende har därmed ett större ansvar att övertyga sina medborgare om åtgärdernas effektivitet.

Rapportens slutsatser:

  • Regeringar med låga nivåer av förtroende bör i första hand fokusera på att övertyga medborgarna om de föreslagna åtgärdernas effektivitet.
  • Som ett sätt att förbättra efterlevnaden kan en ekonomisk ersättning ges till de medborgare som har förlorat sina jobb på grund av restriktionerna.
  • I offentliga kampanjer bör endast evidensbaserad information användas.
  • Åtgärder som anses vara mer begränsande än effektiva för medborgarna bör undvikas, samt åtgärder som saknar objektiva bevis för att hindra. smittspridningen.

Om studien

Studien är EU-finansierad I undersökningen har forskarna ställt frågor om 44 olika smittbegränsande åtgärder för att avgöra hur medborgarna påverkas samt vad de anser att dessa åtgärder har för effekt i samhället.
Totalt gav det 9 543 svar från invånare utspridda i 11 länder: Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Bulgarien, Tjeckien, Finland, Indien, Lettland, Polen, Rumänien och Sverige.

Till undersökningen

 

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.