Fords tillverkningsprocesser snabbade upp cancervård

Förbättringsarbete När Mike Butler, kvalitetschef för Ford i tyska Köln, drabbades av cancer såg han möjligheter att överföra biltillverkningens optimerade processer till cancervården. Idén ledde till ett samarbete med en cancerklinik där vårdtiden kunnat minskas med 30 procent.

Fords tillverkningsprocesser snabbade upp cancervård
Ford

– Under de fem år jag spenderade i behandlingsrum funderade jag på hur jag skulle kunna göra livet lättare för patienterna. En dag gick ett ljus upp för mig när jag insåg att många av de system som får en bilfabrik att fungera smidigt även skulle kunna appliceras på ett sjukhus, säger Mike Butler som nu återhämtar sig efter sin cancerbehandling.

Butler och hans kollegor forskade på och presenterade förslag som implementerades på cancercentret. Samtidigt har Ford fått hjälp av cancervården med hur de kan arbeta med data i sin forskning kring framtida bilmodeller.

Linjer och skärmar

År 2008 påbörjades arbetet och bland annat ritades linjer i olika färger på väggar och golv för att göra det enklare för patienter och personal att lokalisera sig. Stora, digitala skärmar sattes upp för att underlätta kommunikationen mellan personalen. Flexibla rum med mobila avdelare istället för fasta vårdstationer var en annan idé.

– Medicin är en evigt pågående vetenskap där små förändringar får en stor påverkan på våra patienters liv, säger doktor Michael Hallek, som också var den läkare som behandlade Mike Butler.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.