Företag förlorar miljarder på ineffektiva rutiner

En ineffektiv ekonomiorganisation leder till att svenska företag förlorar miljarder årligen. Det visar en ny studie från Ernst & Young.

Svenska företag skulle kunna spara mycket pengar på att förbättra hanteringen av fakturor, lönespecifikationer och verifikationer. När Ernst & Young undersökte besparingspotentialen i ekonomiorganisationen på 500 företag med mellan 50 och 1 000 anställda kom man fram till att dessa skulle kunna spara 350 miljoner årligen på smidigare rutiner. Ser man till alla landets företag i samma storleksklass hamnar besparingen på 3,9 miljarder.

– Vi befinner oss i en turbulent tid som kräver snabbare rapportering och uppföljning, men som arbetsfördelningen ser ut i dag finns inte tillräcklig tid för detta. Men det har blivit bättre. I årets studie visar många företag på en större effektivitet i jämförelse med föregående år, säger Mikael Bergsten, partner och auktoriserad redovisningskonsult på Ernst & Young.

Resurser kontra behov

Studien visar även att den största delen av resurserna, 55 procent, läggs på att hantera processer för kund- och leverantörsfakturor, redovisning och lönehantering. Den resterande delen utgörs av rapportering, uppföljning och analys.

– Det är viktigt att företagen hela tiden frågar sig vilka aktiviteter och processer som tar mest resurser i anspråk, hur dessa motsvarar företagsledningens behov och hur de kan effektiviseras, säger Mikael Bergsten.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.