Företag förlorar miljarder på ineffektiva rutiner

En ineffektiv ekonomiorganisation leder till att svenska företag förlorar miljarder årligen. Det visar en ny studie från Ernst & Young.

Svenska företag skulle kunna spara mycket pengar på att förbättra hanteringen av fakturor, lönespecifikationer och verifikationer. När Ernst & Young undersökte besparingspotentialen i ekonomiorganisationen på 500 företag med mellan 50 och 1 000 anställda kom man fram till att dessa skulle kunna spara 350 miljoner årligen på smidigare rutiner. Ser man till alla landets företag i samma storleksklass hamnar besparingen på 3,9 miljarder.

– Vi befinner oss i en turbulent tid som kräver snabbare rapportering och uppföljning, men som arbetsfördelningen ser ut i dag finns inte tillräcklig tid för detta. Men det har blivit bättre. I årets studie visar många företag på en större effektivitet i jämförelse med föregående år, säger Mikael Bergsten, partner och auktoriserad redovisningskonsult på Ernst & Young.

Resurser kontra behov

Studien visar även att den största delen av resurserna, 55 procent, läggs på att hantera processer för kund- och leverantörsfakturor, redovisning och lönehantering. Den resterande delen utgörs av rapportering, uppföljning och analys.

– Det är viktigt att företagen hela tiden frågar sig vilka aktiviteter och processer som tar mest resurser i anspråk, hur dessa motsvarar företagsledningens behov och hur de kan effektiviseras, säger Mikael Bergsten.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.