Förlängt uppdrag för myndigheternas egen molnplattform

Digitalisering För knappt ett år sedan lanserade Försäkringskassan en molntjänst för myndigheter: SAFOS. Nu förlängs uppdraget fram till 2025.

Förlängt uppdrag för myndigheternas egen molnplattform
Myndigheterna har själva uttryckt ett behov av säkrare informationsplattformar. Foto: Stock Adobe

Myndigheterna har ett omfattande behov att att kunna genomföra digitala möten och dela information på ett säkert sätt, både med myndigheter och andra samarbetspartner. Därför lanserade Försäkringskassan samarbetsplattformen SAFOS (Samarbetsplattform för offentlig sektor) för knappt ett år sedan, en molntjänst som är anpassad för att dela känsliga personuppgifter och sekretessbelagd information.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

− Att arbeta i en hybrid av fysiska och digitala möten är det nya normala. Samverkan med andra myndigheter, företag och organisationer, men även med enskilda individer, förutsätts kunna ske digitalt, säger Peter Haglind, IT-direktör på Försäkringskassan.

”All drift sker i Försäkringskassans datacenter”

– När vi genom regeringsuppdraget träffade och anslöt myndigheter såg vi behovet av säkra molntjänster som uppfyller de regelverk som svenska myndigheter har att förhålla sig till. All drift och förvaltning av vår samarbetstjänst sker i Försäkringskassans egna datacenter av vår egen säkerhetsklassade personal.

Försäkringskassan fick uppdraget att driva samordnad it åt andra myndigheter redan för fem år sedan, i kölvattnet av IT-haveriet på Transportstyrelsen, men nu står det klart att uppdraget förlängs fram till den 31 december 2024. Ett flertal myndigheter har i dag förlagt sin IT-drift till Försäkringskassan, däribland Myndigheten för digital förvaltning (Digg), Statens servicecenter och E-hälsomyndigheten.

− Sedan vi fick uppdraget har vi hela tiden arbetat med att utveckla vårt erbjudande. Pandemin innebar såklart speciella utmaningar som vi dragit nyttiga lärdomar av och som vi kunnat omsätta till lösningar. Det nu kraftigt försämrade säkerhetspolitiska läget innebär att en samordnad och säker statlig it-drift aldrig har varit viktigare, och det styr hur vi arbetar med systemens robusthet och motståndskraft, säger Peter Haglind.

Får fler funktioner under 2023

Plattformen SAFOS kommer under 2023 förses med funktioner för videomöten och chatt, men erbjuder redan i dag dokumentdelning och dokumenthantering. Den bygger på Nextcloud, som var en av två helhetsleverantörer som rekommenderades i utredningen Digital samarbetsplattform för offentlig sektor i slutet av förra året. I skrivande stund är åtta myndigheter anslutna, bland andra Barnombudsmannen, Statens servicecenter och E-hälsomyndigheten.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.