Från en månad till tre dagar

Den som vill skaffa sig ett yrkestrafiktillstånd måste kontakta fem olika myndigheter för att samla ihop allt material som krävs och sedan skicka in en ansökan till Länsstyrelsen. Tidigare tog det en månad för Länsstyrelsen i Stockholm att utfärda ett tillstånd, men genom nya rutiner tar det idag inte mer än tre dagar.

Att skaffa sig yrkestrafiktillstånd har länge varit en besvärlig process. Den som velat ha tillstånd har varit tvungen att kontakta upp till fem olika instanser för att samla ihop allt material som krävts. Skattemyndigheten för person och skattebevis, Kronofogdemyndigheten för att bevisa att man saknar skulder, Patent och Registreringsverket för konkursfrihetsbevis och registreringsbevis för företag. De insamlade handlingarna skickades sedan till Länsstyrelsen som i sin tur kontrollerade dessa mot misstanke- och belastningsregistret hos Rikspolisstyrelsen så att den sökande inte begått något allvarligt brott. Länsstyrelsen kontrollerade också att de klarat av Vägverkets obligatoriska prov och betalat ansökningsavgift.

– När handlingarna väl kom fram till oss, hade de ofta hunnit bli så gamla att folk fick börja om igen och skicka in kompletterande dokument, det skedde i 80 procent av fallen, berättar biträdande förvaltningsdirektör Rolf Björklund.

Snabbt och lätt

Men med det nya systemet tar det endast tre dagar. Hemligheten är ett helt nytt arbetssätt där Länsstyrelsen i Stockholm, i ett pilotprojekt erbjuder sökande att ansöka om tillstånd via internet. Samtidigt som man ansöker samlas automatiskt all information som krävs in från övriga myndigheter på elektronisk väg.

– Det nya med lösningen är att vi plogat väg för att skicka dokument elektroniskt mellan olika myndigheter, vilket gör att den som ska ansöka själv slipper lägga ned tid och kraft på att samla in handlingarna, säger Rolf Björklund.

Projektet har lett till i att länsstyrelsen nu är på väg att upphandla en ärendehanteringsplattform för att kunna genomföra liknande lösningar för andra tillståndsansökningar. In om ett år ska man kunna söka körkortstillstånd, väktartillstånd och nyregistrera stiftelser på elektronisk väg.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste