Från ord till handling

När medarbetare känner arbetsglädje och engagemang mår också organisationen eller företaget bra. För glada medarbetare krävs det ett aktivt ledarskap. Medarbetarskap: Från ord till handling! presenterar olika modeller för hur man kan nå den utvecklingen både för individer och som grupp. Stefan Tengblad, Freddy Hällstén, Christer Ackman och Johan Velten som tillsammans skrivit boken, arbetar alla med ledarskap och organisationsutveckling på olika sätt. Som experter och författare har de jämfört och delat med sig av sina egna erfarenheter inom ledarskap och organisationsutveckling. Boken ges ut av Liber och vänder sig till organisationer, företag och föreningar som vill utveckla arbetsklimat och samarbete.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.