Nationalitet ger tillit bland chefer

Hur skiljer sig olika länder när det gäller tillit? Hur påverkas affärsrelationer av kultur? Det är frågor som diskuteras i boken What make executives trust each other? The determinants of the willingness to rely on trust in business partnerships.

Författare är Francis Bidault, José de La Torre och medförfattarna Michelle Sisto och Casimir de Rham, professorer i Business på International University of Monaco. Boken grundar sig på insamlad data från 2004 till 2006, där 700 chefer i 38 länder besvarade situationsbundna frågor baserade på ett speciellt affärsscenario. Svaren analyserades ur olika tillitsperspektiv som integritet, bra rykte, stark arbetsmoral, och dessutom utifrån nationalitet.

Resultaten visade bland annat att amerikaner och finnar lättare går in i en affärssituation med personer som har samma språkliga och kulturella bakgrund.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.