Fångar den moderna chefens ideal

Det har vuxit fram ett nytt sätt att se på och utöva chefsskap. Denna bok fångar dessa nya ideal kring ledarskap och visar på ett intressant sätt vad som formar det karismatiska ledarskapet.

Fångar den moderna chefens ideal

Ledarskap berör många, både i rollen som medarbetare och som chef. Våra motiv att bidra till en organisations utveckling förändras över tiden. Idag strävar vi efter bekräftelse och självförverkligande snarare än att tillfredsställa materiella behov. Ledarskap har därför utvecklats från en auktoritär roll till en mer demokratisk relation mellan chef och medarbetare med nyckelord som motivera och kommunicera kopplat till visioner och värderingar.

Det nya sättet att utöva ledarskap betecknas i denna bok ”det karismatiska ledarskapet” och handlar om att öka det värde medarbetarna ser i arbetet, stärka deras självkänsla, stärka värdet av att faktiskt nå uppsatta mål och stärka tron på en bättre framtid. Här behövs förmågan att skapa, kommunicera och förverkliga visioner liksom kommunikativ och retorisk färdighet. Det handlar också om att fungera som en förebild, men framför allt kanske om chefens förmåga att bygga upp och underhålla sociala relationer.

En viktig del i det karismatiska ledarskapet är utformning och efterlevnad av de värderingar som inverkar på vad vi gör och hur vi gör saker och ting. Chefens budskap måste stämma med de värderingar som medarbetarna har. Kopplat till värderingar är också behov av identitet, som handlar om att söka gemenskap med andra, att vilja vara en del av en större helhet – dela karaktäristiska drag hos en organisation som är centrala och urskiljande. Det stärker individens självkänsla och ger känslomässig tillfredsställelse att känna sig som medlem i en grupp.

En viktig punkt är att karisma inte är en personlig egenskap utan ett relationsfenomen. För att någon ska tillskrivas karisma krävs två parter – en som tilldelar och en som tilldelas karisma. Det handlar alltså om att bygga en karismatisk relation.

”Den karismatiske chefen” ska tolkas som en ständig strävan efter att utveckla karismatiska relationer och boken är här ett stöd. Vi kan alla till stor del lära oss att bli ”den karismatiska chefen”.

Boken ger en vetenskaplig översikt och en praktisk introduktion till det moderna ledarskapet. Begrepp och situationer illustreras med kända gestalter som Carl-Henrik Svanberg, Jack Welch, Jan Carlzon och Alf Svensson – i god retorisk anda. En mycket intressant och bra bok – de idéer som framförs stämmer så väl med min egen övertygelse om ledarskap. Dock har jag en känsla av att budskapet skulle kunna bli ändå vassare i sin retoriska framtoning.

Fakta

Den karismatiska chefen

Författare: Tomas Müllern & Annelie Elofsson Förlag: Studentlitteratur ISBN 91-44-03722-8

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.