Ett stöd i tillvaron

Detta är en bok för alla företagsledare i mindre organisationer. Den ger både inspiration, nyttiga mallar och ett tryggt stöd i uppbyggnaden av ett ledningssystem.

Ett stöd i tillvaron

Påfallande ofta sätts likhetstecken mellan kvalitetsledningssystem och den internationella kravstandarden ISO 9001. Ett ledningssystem för att skapa ”ordning och reda” eller ”infrastruktur” kan naturligtvis byggas upp på många olika sätt. Företagarnas Riksförbund, FR, utvecklade för tio år sedan en egen kravstandard för ledningssystem, som senare utvecklats och utvidgats så att den nuvarande versionen ”FR2000 Verksamhetsledning” från 2005 gäller ett integrerat ledningssystem, som omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetensförsörjning. FR organiserar också egen certifiering och revision mot kravstandarden, som finns i en basversion och flera branschversioner. Uppbyggnaden är processorienterad ”från förfrågan till leverans”.

Kravstandarden är strukturerad i sju steg från marknad/försäljning via produktutveckling, inköp till installation och montage, kompletterat med de tre stegen ledningen, dokumentstyrning och verksamhetsbeskrivning.

Denna handbok hjälper organisationer att bygga upp system enligt FR2000 med egna insatser eller i samarbete med en konsult. Genomgången av de olika stegen i kravstandarden innehåller, förutom kraven, också förklaringar, exempel, ”viktigt att tänka på” och en kort sammanfattning.

Enkla mallar

Boken kan användas steg-för-steg, som ett uppslagsverk och som stöd på vägen mot FR2000-certifiering. Den ger enkla mallar som går att anpassa till den egna verksamheten. Där finns också en jämförelse mellan FR2000 och andra svenska och internationella kravstandarder som ISO 9000, ISO 14000 och AFS 2001.

Boken är skriven på ett överskådligt sätt, med enkelt och bra språk och god balans. Illustrationer, kommentarer och inte minst ett fylligt och fullständigt exempel på verksamhetsledningssystem och en revisionschecklista gör denna bok till en utomordentlig inspirationskälla för alla som behöver förstå vad ett ledningssystem handlar om och syftar till. Den är också ett tryggt stöd vid uppbyggnaden av systemet. Boken bör speciellt studeras av alla företagsledare i mindre organisationer. Det är min övertygelse att boken är till stor nytta även om inte FR2000 är den kravstandard du ska nyttja för ledningssystemet.

Fakta

Nyckeln till framgång med FR2000

VerksamhetsledningFörfattare: Hans Andersson, Roger J Danielsson, Diego Rebeggiani & Lars SvedjeFörlag: FR2000 i Sverige ekonomisk föreningISBN 91-631-9427-9

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.