Delat ansvar för framgång

Ett gott medarbetarskap är en viktig nyckel till framgång. Denna bok väcker både tankar och nya idéer om vad medarbetarskap är och hur det kan utvecklas.

Delat ansvar för framgång

I de flesta organisationer finns en stor skillnad mellan de enheter som fungerar bäst och de som fungerar sämst. För att nå riktig framgång krävs att chefer och medarbetare gemensamt bestämmer sig för att inte nöja sig med en medelmåttig arbetsplats, utan med delat ansvar utvecklar individen, gruppen och organisationen och därmed medarbetarskapet. Starka varumärken byggs upp genom ett gott medarbetarskap.

Medarbetarskap står i boken för ”hur medarbetaren hanterar sin relation till sin arbetsgivare och det egna arbetet, inklusive förhållandet till arbetskamraterna”. Boken handlar om vad medarbetarskap är och hur det kan utvecklas. Den består av fyra samverkande delar, som tar upp begreppet medarbetarskap, verktyg för utveckling av individ och grupp samt organisatorisk utveckling av medarbetarskap.

I boken presenteras verktyg för att förstå den egna personligheten och sedan utveckla den, liksom grunderna för väl fungerande arbetsgrupper. Vidare diskuteras hur man skapar man en stödjande plattform för medarbetarskapet, bland annat i form av ”personalidé”, som berör den typ av personal man har och vilket personalbehov man ser framför sig. Men medarbetarskap behöver också aktiva chefer och ledare, som främjar ett utvecklat ”medledarskap”, som ses som en kombination av ledarskap och medarbetarskap.

Medarbetarskap vilar på självinsikt som grund för utvecklingen, men också självrespekt, som handlar om att följa sin övertygelse och vara äkta i det man gör. Att leva upp till sina egna normer är en källa till stolthet och självrespekt. Det handlar, som det uttrycks i boken, om att vara en god och äkta upplaga av sig själv.

Att bli uppmärksammad och få erkännande för den man är och det man gör är ett djupt mänskligt behov. Medarbetarundersökningar visar att det är vanligt att medarbetare anser att deras chefer är dåliga på att ge bekräftelse. Men de innehåller också alltför sällan frågor kopplade till medarbetarnas eget ansvar för att skapa goda arbetsplatser.

Författarna, som med olika utgångspunkter arbetat med medarbetarskap, har skapat en utmärkt bok i ett angeläget ärende. Den är skriven med bra balans mellan teori och praktiska exempel som bör läsas av alla med personalansvar. Boken gav mig många nya tankar och uppslag.

Fakta

Medarbetarskap – från ord till handling

Författare: Stefan Tengblad, Freddy Hällstén, Christer Ackerman & Johan Velten

Förlag: Liber

ISBN 978-91-47-08781-5

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.