Från vackra ord till handling

Personalen är den viktigaste resursen kan lätt bli ett fint uttryck utan djupare betydelse. En ny bok visar vägen från ord till handling.

Boken Human Resource Development ger en grundlig introduktion till ämnesområdet som omfattar lärande, kompetensutveckling, utbildningsplanering, ledarskap, förändringsprocesser och kompetensförsörjning. Dessutom presenteras en modell för hur praktiker i yrkeslivet kan axla ett utvecklingsinriktat personalarbete. Till boken finns också en webbplats med en introduktionsfilm, ett test och miniföreläsningar. Som redaktör står Peter Nilsson och boken ges ut av Studentlitteratur.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.