Friska medarbetare ger fler kunder

Ett företag med välmående personal blir inte bara en attraktiv arbetsgivare. Det lockar även till sig fler kunder. Det visar två undersökningar från IVAs projekt Framgångsrika, friska företag och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

För att undersöka kopplingen mellan HR-arbete och varumärket har man ställt frågor via enkäter till både kunder och anställda på teknikföretag. Resultaten visar att välmående personal är en underskattad aspekt i företags varumärkesstrategier. Bättre personalarbete ökar helt enkelt viljan att göra affärer med företaget.

– Vår undersökning visar att företagets personalprofil och hur kunden uppfattar att personalen trivs har en betydande effekt på viljan att göra affärer med företaget i fråga, säger Frans Melin, varumärkesforskare vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Dock var inte kunderna redo att betala ett högre pris för produkten, och studien undersöker inte om HR-arbete lönar sig ekonomiskt.

Undersökningarna visar även att:

* Två av tre chefer tycker att strategiskt personalarbete för att stärka varumärket har ökat i betydelse under de senaste fem åren.

* Sju av tio anser att företagets vd är den som bör ha ansvaret för strategiskt personalarbete, varumärkesutveckling och kopplingen däremellan.

* Ungefär hälften tycker att vd:n idag tar detta ansvar.

* 98 procent av de tillfrågade vd:arna, HR-ansvariga och kommunikationschefer anser att strategiskt personalarbete är betydelsefullt för företagets långsiktiga verksamhetsutveckling.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.