Ge medarbetarna utrymme

Sluta ge order och börja lyssna. Dela aktivt verksamhetens vision. Sluta motivera människor och tappa inte fokus på delaktighetskulturen. Det är budskapet i boken Frihet & Co.

Frihet under ansvar är ingen ny idé men författarna Brian M. Carney och Isaac Getz utvecklar fenomenet och använder sig av forskning och fallstudier för att visa på tydliga resultat. Enligt dem leder begränsningar till att medarbetare upplever brist på kontroll över sin arbetssituation. Vilket i sin tur leder till stress, trötthet och brist på engagemang. Istället måste medarbetare få det utrymme de behöver. Frihet & co ges ut av Bookhouse Publishing och Preera.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.