Generationsskifte i fagorna

Företagsledare som börjar närma sig pensionsåldern behöver information, utbildning och rådgivning kring hur de ska klara det kommande generationsskiftet i företaget. Det skriver Nutek i en rapport om generationsskiftet i svenska företag, som de gjort på uppdrag av regeringen. Dessutom krävs statliga insatser för att uppmuntra yngre nyföretagare att ta över befintliga företag istället för att starta upp nya.

– Förutom de viktiga steg som tas på skatteområdet behöver vi även på andra sätt underlätta generationsskiften i småföretag, säger näringsminister Leif Pagrotsky i en kommentar.

Av rapporten framgår att under de närmaste fem åren, riskerar årligen 2 300 företag med totalt 7 600 anställda att upphöra i samband med att företagsledaren går i pension.

Nuteks studie omfattar företag som ägs till minst hälften av företagsledaren, har 2-49 anställda och där företagsledaren är minst 50 år.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.