God personalvård bra för affärerna

Är de anställda motiverade går affärerna bra, men alltför ofta glöms personalen bort efter rekryteringen. Att satsa på god personalvård är nödvändigt för att vinna nya marknader och höja lönsamheten visar en rapport från Cap Gemini Ernst & Young.

Teknikutveckling och bra processer är något som företagsvärlden länge prioriterat och ansett som nödvändigt för att skapa konkurrensfördelar. Men teknik är något som kan kopieras och det är i själva verket medarbetarna som är nyckeln för företagens långsiktiga framgång, det hävdar fyra organisationskonsulter i en rapport från Cap Gemini Ernst & Young. Att satsa på personalen är nödvändigt för att vinna nya marknader och höja lönsamheten.

Men många företag ser inte kopplingen mellan personalrelaterat arbete och företagets affärsverksamhet. Det har konsulterna kommit fram till efter att ha intervjuat 20 personalchefer i medelstora och stora svenska företag. Personalvård ses ofta som något extra som görs för att hålla medarbetarna nöjda och glada, inte som något nödvändigt för företagets framgång och överlevnad.

Effektivare personalvård

– Företagen behöver bli effektivare i sitt personalarbete och fundera på hur personalen på ett strategiskt plan kan bidra till företagets framgång, menar Louise Bråkenhielm, en av författarna till rapporten Human resources 2002.

Vissa företag satsar idag stora resurser på kompetensutveckling och har enorma kursprogram för de anställda, men utan att egentligen ha funderat på målet med detta och Louise Bråkenhielm efterlyser planering och strategiskt tänkande för personalutvecklingen.

Hon menar att ett långsiktigt tänkande är nödvändigt. Redan idag bör företagen fundera på vilken kompetens som behövs om fem till tio år och hur man ska gå tillväga för att nå dit. För att frigöra resurser för översiktligt tänkande och strategisk planering tycker hon att företagen bör effektivisera de dagliga personaladministrativa sysslorna som lönesättning och rekrytering. Det kan göras genom att exempelvis standardisera rekryteringsprocesser för hela företaget eller genom att ge mer ansvar för de administrativa arbetsuppgifterna åt de enskilda medarbetarna. IT och självbetjäning är två av hennes råd till alla personalavdelningar som har fullt upp med att ta sig igenom sina pappershögar.

Mäta rätt

Att följa upp och mäta den delen av personalarbetet som är kostnadsdrivande är också något som konsulterna tycker är viktigt.

– Sjukskrivningar och omotiverad personal leder till stora ekonomiska kostnader för företaget. Att mäta personalarbetets effekter på exempelvis sjukskrivningar ger ett konkret material att arbeta med och tydliggör om man arbetar i rätt riktning eller behöver pröva någon annan metod, säger Louise Bråkenhielm.

Att god personalvård är nödvändigt för att klara sig i en framtida konkurrens är konsulterna övertygade om.

– De företag som inte funderar på personalfrågor idag lämnar mycket åt slumpen och löper risk att få svårt att behålla duktig personal. Därmed får de också svårt att klara av affärerna, menar Louise Bråkenhielm.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste