Brist på chefer när ledare går i pension

Mellan 2005-2015 går 40-talisterna i pension och den svenska arbetsmarknaden står inför en generationsväxling. De branscher som har många medarbetare i pensionsålder riskerar att få problem att ersätta den personal som nu försvinner. Framförallt gäller det arbetsplatser med äldre åldersstrukturer som exempelvis industri, vård och skola. Det kommer även att råda brist på tekniker och naturvetare på längre sikt, visar undersökningar från analysföretaget Kairos Futures. Duktiga ledare blir också en bristvara inom de flesta branscher eftersom en mängd högre chefer och mellanchefer försvinner i generationsskiftet.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.