Hållbarhetsatsning skapar ekonomiskt värde

Satsningar på hållbarhet påverkar ett företags varumärke och börskurs positivt. Det menar Daniel Steinholtz, författare till Hållbart ansvarstagande, en ny handbok till ISO 26000 som är den globala standarden för socialt ansvar.

Många företag ser ansvarsfrågor som en kostnad snarare än något som tillför värde. Helt fel synsätt, menar Daniel Steinholtz.

– Ansvarstagande bygger varumärke och anseende mot marknaden. Man bygger stolhet i verksamheten vilket förenklar rekryteringen, minskar rekryteringskostnaderna och gör så att man behåller nyckelkompetens.

– Sedan finns det även hårda värden. Att jobba med ansvarstagande är en riskminimering. Och när risken går ner i riskanalytikernas böcker så går börskursen upp.

Boken, som ges ut av SIS förlag, behandlar ISO 26000. Den gör det lättare för organisationer att komma igång med ansvarstagande, menar Erika Messing, pressansvarig på Swedish standards institute, SIS.

– Det är efterlängtat med en definition, vad det innebär med etiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande.

Närmare 500 personer i 90 nationer har varit med och tagit fram ISO 26000. Daniel Steinholtz är en av dem.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.