Hälsofrämjande arbete stärks med stöd uppifrån

Förstalinjechefer vet oftast vad som behöver göras för att arbetsplatsen ska bli mer hälsomedveten. Men för att genomföra förändringar är det viktigt att ledningen visar intresse och är delaktig.

Ett masterarbete genomfört av Marianne Palms vid NVH, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, visar att chefer som arbetar närmast personalen ofta vet vad verksamheten kan göra för att förbättra arbetsmiljön och arbeta med hälsofrämjande åtgärder. Problemet är att de hamnar i kläm mellan personalen och högsta ledningen vilket kan innebära lojalitetsproblem.

– Förstalinjecheferna verkade nöjda med sina jobb men önskade större inflytande och att kunna påverka besluten mer, de upplever att de ”sitter mellan barken och veden”, säger Marianne Palm som arbetar som specialrådgivare vid Baerums sjukhus i Norge.

Deltagande chefer i studien hade många års erfarenhet och vana av att själva ”jobba på golvet”. För att förstalinjecheferna ska bli starkare i sitt ledarskap med hälsoarbete visar studien att det är önskvärt med mer engagemang och förståelse från högsta ledningen och överordnad nivå.

– Valet av ledarstil visade sig baserat på kunskap och erfarenhet men krav på aktiviteter och effektivitet var också styrande element i utövandet av ledarskapet, meddelar Marianne Palm.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.