Hälsoinspiratörer – för god arbetsmiljö och hälsa

Umeå kommun stimulerar hälsotänk bland personal och ledning genom att utbilda arbetsplatsnära hälsoinspiratörer. Målet är frisk och välmående personal.

Hälsoinspiratörer – för god arbetsmiljö och hälsa
Mostphotos

Ett led i att minska sjuktalen är att lyfta fram vad som gör att man mår bra och hur man ska göra för att må ännu bättre. I Umeå kommun satsar man på hälsoinspiratörer och det centrala är friskfaktorer samt att stimulera hälsoarbetet mellan ledning och medarbetare.

– Det är upp till den enskilda individen att ta ansvar över en positiv arbetsmiljö. Vi är varandras arbetsmiljö, poängterar Åsa Ehnberg, hälsoutvecklare inom socialtjänsten i Umeå Kommun.

Ehnberg utbildar hälsoinspiratörer samt gör individuella hälsoprofiler, vilket är ett sätt att motivera och stötta verksamhetens hälsoarbete. Grundtanken är att om man är frisk och stärker sin hälsa ännu mer minskar risken att man blir sjuk. Om hälsan blir en egen punkt på dagordningen vid arbetsplatsträffarna kan man öppet diskutera vad som gör att man mår bra, vad man behöver mer av för att må ännu bättre, vad som sätter hinder samt ge konstruktiva förslag till förbättringar.

– När ledaren möter gruppen där den är frigörs mycket kraft hos medarbetarna och man får mer gjort med bättre kvalitet. Medarbetarna känner sig sedda utifrån sina behov och upplever att arbetsgivaren bryr sig, berättar Ehnberg.

Solen och Kasam

Några verktyg som Ehnberg tipsar hälsoinspiratören om är en ”Solen övning”. Den går ut på att personalen skriver tio faktorer som gör dem glada eller saker som skulle göra att de mår bättre. Därefter kryssar man över tre faktorer som de får tillräckligt av och markerar tre cirklar som de får för lite av. Det här blir ett konkret underlag för fortsatta diskussioner kring arbetsplatsen hälsoarbete och visar att det finns olika behov samt lyfter fram gemensamma hälsofaktorer. På arbetsplatser där hälsoarbetet fungerar mindre bra rekommenderar hon Kasam, Känsla av sammanhang. Det är en övningen med djuplodande frågor som visar hur man uppfattar sin arbetsplats och hälsa. Fokus ligger på vad det är som gör att människor blir och förblir friska, det vill säga de hälsobringande faktorernas ursprung.

– Hälsoinspiratören är min förlängda arm ut till de olika verksamheterna inom socialtjänsten. Deras absolut viktigaste uppgift är att stötta ledarens hälsoarbete, säger Ehnberg.

Hälsoarbetets hörnstenar:

Att utbilda hälsoinspiratörer

Att hälsoarbete diskuteras på arbetsplatsträffar

Att prata om hälsa vid utvecklingssamtal

Att arbetsplatsens hälsoarbete dokumenteras

Fakta

Socialtjänsten i Umeå kommun

Målsättning: Att ha hälsoinspiratörer i alla sina verksamheter.

Cirka 600 medarbetare fått en hälsoprofil.

Har utbildat cirka 183 hälsoinspiratörer

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.