Han lyfter inspirationen

Jan Carlzon, tidigare vd för Sas är den chef som många chefer i Sverige inspireras av. Det visar en undersökning av Kairos future och tidningen Chef.

Trots att Jan Carlzon lämnade den offentliga scenen för snart 20 år sedan inspirerar han även yngre chefer. Andra namn som nämns i sammanhanget är Percy Barnevik och Ingvar Kamprad. De ledare som inspirerar chefer mest idag är Fredrik Reinfeldt och Richard Branson. Undersökningen bygger på en enkätstudie bland 1708 chefer i olika branscher som genomfördes i början på 2012.

– Ingen av de som toppar listan över vilka som inspirerat chefer mest har ägnat sig åt förvaltning. Deras kännetecken har snarare varit vision och innovation, kommenterar Kairos futures vd Mats Lindren.

Han menar att kända ledare som inspirerar idag har karaktären av både stabilitet och revolution. För att klara av att balansera på gränsen mellan verklighet och vansinne, mellan trygghet och att utmana invanda föreställningar krävs en fallenhet för strategiskt ledarskap.

– För mycket verklighet blir ointressant. För mycket vansinne farligt.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.