Handbok ska peppa ledare i äldreomsorgen

Ledarskap Den nya boken ”Ledare i äldreomsorgen – en handbok i utveckling och arbetsglädje” handlar om chefens betydelse för att medarbetare ska känna arbetsglädje och yrkesstolthet.

Handbok ska peppa ledare i äldreomsorgen

Med ett bra ledarskap blir det lättare att attrahera nya medarbetare och att ge de äldre en bättre omsorg, menar bokens författare Jonas Allenbrant och Karin Sundin. De vill lyfta ledarskapsfrågor inom äldreomsorgen på ett peppande, positivt och konkret sätt, något de tycker har saknats tidigare.

Boken ska ge inspiration att skapa arbetsplatser med delaktighet, gemenskap och arbetsglädje och den ger exempel på både problematiska och goda arbetssituationer.

Den röda tråden är att en närvarande chef, som ser och bekräftar sina medarbetare, är nyckeln till en väl fungerande arbetsplats. Ett kapitel ägnas också åt praktiska övningar som kan utveckla arbetsgruppen.

Boken ges ut av Gothia Fortbildning.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.