Ica kvalitetscertifierar sina matbutiker

Att se till att livsmedelslagen tillämpas på rätt sätt – och på samma sätt. Det är tanken bakom Icas arbete med att kvalitetscertifiera matbutiker runtom i landet.

Ica kvalitetscertifierar sina matbutiker

Standarden som butikerna ska certifieras mot heter Svensk standard för livsmedelshantering i butik. Enligt Hélène Arrenfeldt på Svensk Dagligvaruhandel, branschorganisationen som utvecklat tredjepartsstandarden, är den Sveriges, och kanske till och med Europas första livsmedelstandard där huvudfokus ligger på butiken.

– Det är en standard för hygienfrågor som är baserad på våra branschriktlinjer Säker mat i din butik, säger hon.

Stöd i vardagen

I dagsläget har omkring 25 Ica-butiker certifierats. Icas presschef Staffan Ekengren berättar att arbetet trappas upp under 2010 med målet att certifiera landets samtliga butiker, cirka 1 400 stycken. Som stöd i kvalitetsarbetet har butikerna haft de 30-tal kvalitetscoacher som arbetar på matkedjan. De har hjälpt till att utifrån standarden skapa rutiner i det dagliga arbetet för att säkerställa en enhetlig tillämpning av livsmedelslagen.

– Standarden är väldigt butiksnära och konkret, och ska underlätta tillämpningen av lagen, säger Staffan Ekengren.

I de flesta butiker har standarden redan implementerats, det som väntar nu är själva certifieringen.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.