Inhyrd personal allt vanligare

Företagen börjar hämta sig och nyanställer. Men inhyrning blir ett allt vanligare komplement till nyanställning, även bland mindre företag. Det visar SEB:s Företagarpanel.

98 procent bland de medelstora företagen som tillfrågats har nyanställt under 2010. För mindre företag med upp till 49 anställda har 78 procent nyanställt. Inhyrning av personal blir allt vanligare både bland mindre och lite större företag. 20 procent svarar att de i dagsläget har inhyrd personal och 18 uppger att de har haft det tidigare. Vanligast är detta bland tillverkningsföretag.

– Allt fler företag hanterar ökande efterfrågan med inhyrning som komplement till anställning, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom. För mindre företag är det ett sätt att minska de risker som man upplever att nyanställningar innebär.

Tillfälligt personalbehov anges som viktigaste skälet till att hyra personal men nästan lika viktigt är det för att få in rätt kompetens.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.