Förtroendet för elbranschen ökar

Svenskt kvalitetsindex omfattande undersökning bland företag och privata elkunder visar att energibranschen fortsätter stärka förtroendet bland sina kunder.

Svenskt kvalitetsindex, SKI har genomfört 14 000 intervjuer bland företag och privatpersoner om hur nöjda de är med sin elleverantör. SKI visar att lojaliteten att stanna med sitt elbolag generellt har höjts, men ändå har alla elbolag en stor andel kunder bland företagen som är klart missnöjda och gärna skulle byta elleverantör imorgon om de kunde.

För privatkunderna är det priset som spelar störst roll för byte av elbolag. Av totalt 5 000 intervjuade privatkunder inom elhandeln svarar tio procent att de har bytt elleverantör de senaste tolv månaderna. 37 procent angav priset som främsta orsak medan 15 procent uppger att anledningen till elbolagsbytet var flytt. Elva procent svarade att miljö- och samhällsengagemang är det som fått dem att byta bolag.

Miljöfrågan har inte heller gått företagen obemärkt förbi, 60 procent tycker att det är viktigt med ursprungsmärkt el för att kunna göra miljömedvetna val, men bara 34 procent kan tänka sig att betala för den. Å andra sidan anser hela 46 procent att det är det egna företaget som måste ta mer ansvar för att minska den globala miljöpåverkan, vilket SKI menar gör att miljöfrågan framstår som en prioriterad angelägenhet bland svenska företag.

Fem i topp

Kundnöjdheten för ehandel bland privatkunder ligger strax över fjolårets. Men totalt sett är det endast tre företag som visar statistiskt säkerställda förbättringar. Gävle Energi lyckas bäst och har ökat med 3,7 enheter, följt av GodEl med en ökning med 2,3 enheter, och Varberg Energi som har ökat kundnöjdheten med 2,1 enheter. Telge Energi har tappat mest i kundnöjdhet bland privatkunderna men hamnar ändå på en fjärdeplats när det gäller nöjdast kunder.

Bland elnätsbolagen står Skellefteå Kraft för den största ökningen i kundnöjdhet och har ökat med 5,9 enheter.

Läs mer på www.kvalitetsindex.se

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.