ISO 9000 lockar tjänsteföretag

Antalet ISO 9000:2000-certifikat fortsätter att öka, om än inte i samma takt som tidigare. Ny statistik från internationella ISO-organisationen visar att det i december 2005 fanns totalt 776 608 certifikat fördelat på 161 olika länder. Det är en ökning med 18 procent, vilket kan jämföras med 35 procent året innan. En närmare granskning av siffrorna visar däremot att tjänsteföretagen kommer starkt. En tredjedel av alla certifikat innehas idag av tjänsteföretag.

Toppar statistiken gör Kina med 143 823 certifikat. I Sverige finns enligt ISOs statistik 4 744 certifikat, en ökning med 57 certifikat jämfört med året innan. Nästan 49 procent av det totala antalet certifikat finns i Europa, medan Asien står för en tredjedel av alla certifikat.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.