Kombinerade insatser bra för flyktingintegrationen

Det tar i regel sju år för en flykting att komma in på arbetsmarknaden. För att korta tiden behöver flyktingmottagandet och samverkan mellan kommun, näringsliv och civilsamhället bli bättre.

Det framkommer i en studie genomförd av tankesmedjan FORES som undersökt vilka faktorer som spelat in där flyktingintegrationen till arbetsmarknaden gått snabbare än sju år.

Journalisten och ekonomen Fredrik Rosenqvist har författat studien ”Från nyanländ till nyanställd – så kan flyktingmottagandet bli bättre” i vilken han lyfter fram kommuner som lyckats bättre än andra.

– I studien görs det tydligt att invandringens framgång är helt beroende av vilket sätt kommunerna tar emot flyktingarna. Därför vill vi lyfta fram de exempel där samarbete mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv skapat en väg in på arbetsmarknaden för de nyanlända och hoppas att framtida program drar lärdom av dessa, säger Martin Ådahl, VD för tankesmedjan FORES.

Gemensamt för de kommuner som lyckats bra är att SFI på ett tidigt stadium kombinerats med arbetspraktik och att kommun, näringsliv och civilsamhället samverkat. Framgångsrika exempel är Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd.

– En snabb kontakt med arbetsgivare har visat sig avgörande och är också typiskt för de kommuner som lyckats bra med mottagandet. Kontakter med arbetsgivare har även varit en viktig del i de mentorskapsprogram för invandrade akademiker som varit framgångsrika, säger författaren Fredrik Rosenqvist.

Med en lots i okända vatten

Enligt regeringens nya förslag att flytta ansvaret från flyktingmottagandet från kommunerna till arbetsförmedlingarna ska en personlig lots eller coach hjälpa den nyanlände till arbete.

– Systemet har förutsättningar att lyckas, om lotsarna har goda incitament att få den nyanlände i arbete. Men det finns en fara med att centralisera mottagandet. Det vore olyckligt om samarbetet mellan näringsliv, civilsamhälle och kommun går förlorat på de platser där samverkan fungerat bra, menar Fredrik Rosenqvist.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.