Kommun ska ge företag bättre service

Nu drar arbetet med en svensk standard för kommunal företagslotsning igång.

I höstas blev en kravspecifikation för företagslotsar färdig. Nu ska det dokumentet kompletteras och publiceras som en standard. Tanken med den nya standarden är att företag snabbt och enkelt ska kunna få hjälp av kommuner. Bland annat ska den ge kommuner vägledning och ta upp miniminivåer för företagslotsarnas kunskaper samt vilka kompetenskrav som gäller för att få kalla sig företagslots.

– Hög rättssäkerhet i kombination med professionellt bemötande är den bästa service en kommun kan ge, säger Malin Albertsson som arbetar på utvecklingskontoret i Hultsfreds kommun och är ordförande i arbetet. Företagslots som funktion uppmuntrar samverkan mellan olika avdelningar, vilket gagnar både kommunen som organisation och näringslivet.

Sis, Swedish Standards Institute, samlar nu företag och organisationer som vill vara med i arbetet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.