Kommuner dåliga på att skapa dialog

Kommunerna behöver bli bättre på att kommunicera med medborgarna. Endast 46 procent av svenskarna tycker att den egna kommunen är bra på att skapa möjligheter till dialog.

Nio av tio svenskar tycker att det är viktigt att den egna kommunen skapar möjligheter för invånarna till dialog och delaktighet när det gäller vad som ska göras med olika markområden, till exempel om det ska byggas bostäder eller arbetsplatser eller om marken ska användas till friluftsliv. Men knappt varannan svensk tycker att den egna kommunen är bra på detta. Det visar en ny Sifoundersökning som genomförts på uppdrag av Upplands Väsby kommun.

– Det räcker inte att bara följa plan- och bygglagens krav genom att ställa ut detaljplaner och översiktsplaner i kommunhuset, det visar inte minst debatten om Slussen. Verklig delaktighet kräver att dialogen börjar redan innan arkitekterna satt pennan till pappret, säger Johannes Wikman, kommunikationsstrateg på Upplands Väsby kommun.

Under de senaste åren har Upplands Väsby kommun tagit initiativ till flera nyskapande former för medborgardialog. Den nya Sifoundersökningen är framtagen som ett led i kommunens arbete med att sprida erfarenheterna till andra kommuner.

– Formerna för dialog i kommunala planprocesser behöver förnyas. Exempelvis kan man hålla workshop i ett köpcentrum, där boende, företag och andra intressenter kan lyfta upp problem, lösningar och visioner, säger Fredrik Drotte, planchef på Upplands Väsby kommun.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.