Kommuner har undermålig konsumentvägledning

84 kommuner är under skamgränsen. Så uttrycker sig Sveriges konsumenter när de bedömer kvaliteten på kommunernas konsumentvägledning.

Närmare en tredjedel av Sveriges kommuner, 84 stycken eller 29 procent, har ingen eller undermålig konsumentvägledning enligt Sveriges konsumenters och Konsumentvägledarnas förenings definition.

– Även om det finns kompetent och tillgänglig rådgivning på flera håll är det många konsumenter som inte har någonstans att vända sig. Alla måste få tillgång till konsumentvägledning av hög kvalitet. Fortfarande sviker många kommuner sina konsumenter, antingen genom att inte ha någon service alls eller bara ha öppet ett fåtal timmar, säger Jan Bertoft, generalsekreterare i Sveriges konsumenter i ett pressmeddelande.

För att en kommun ska få godkänt av Sveriges konsumenter och Konsumentvägledarnas förening så måste kommunen bland annat ge invånarna tillgång till direktrådgivning minst fyra dagar i veckan. Några enstaka timmars öppettid är inte tillräckligt enligt organisationerna.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.