Kommuner ska ge företag bättre service

Företag ska få bättre service av kommunerna med ny och frivillig kravspecifikation från Sis, Swedish Standards Institute.

Det är framförallt företagslotsarna inom kommunerna som ska få tydligare riktlinjer för att höja kvaliteten på servicen till företag.

– Företag arbetar inte efter kommungränser. Därför ska man som företagare på sikt kunna vänta sig en lägsta kvalitets- och servicenivå vilken kommun man är verkar i, säger Malin Albertsson på utvecklingskontoret i Hultsfreds kommun i ett pressmeddelande.

Hultsfred, Högsby och Vimmerby i Småland har tagit initiativet till den nya kravspecifikationen. Grundtanken är att ge företag bättre service och minska den administrativa bördan för företagen, och alltså inte gå in och detaljreglera varje kommuns enskilda arbete. Nästa år utvecklas processen med en svensk standard och ett underlag för certifiering.

– Den offentliga sektorn har ett uppdrag att underlätta för företagen. Sis kravspecifikation ger kommunerna vägledning att göra detta, säger Henning Törner, projektledare på Sis.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.